kchwelding.pl

Blog o budownictwie i przemyśle

Przemysł

Charakterystyka przemysłu high tech

Charakterystyka przemysłu high tech

W obecnych czasach na terenie kraju dość silnie rozwija się przemysł high tech. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, a także zapoznać się ze wszelkimi najważniejszymi informacjami na ten temat.

Czym jest przemysł high tech?

Przemysł high tech inaczej nazywany jest również przemysłem wysokiej technologii. W tej gałęzi przemysłu wykorzystuje się przede wszystkim najnowocześniejsze rozwiązania, które obejmują zarówno nowe osiągnięcia naukowe, jak i również wszelkie osiągnięcia techniczne oraz technologiczne. Dotyczą one w szczególności procesów produkcyjnych, w których wytwarzane są towary. Jednak wiążą się również z konkretną specyfiką określonych grup produktów. Przemysł wysokiej technologii definiowany jest również jako przemysł zaawansowanych technologii, a także przemysł wysokiego przetwarzania, z uwagi na wysokie parametry jakościowe realizowanych procesów.

Działy przemysłu high tech

W ramach przemysłu high tech funkcjonuje bardzo wiele branż, a także wytwarzane są dość zróżnicowane produkty. Przemysł high tech w Polsce obejmuje następujące branże:
– przemysł chemiczny, który związany jest z produkowaniem takich wyrobów jak tworzywa sztuczne oraz materiały syntetyczne, ale także chemikalia nieorganiczne,
– przemysł farmaceutyczny, który wchodzi w skład przemysłu chemicznego i zajmuje się głównie wytwarzaniem leków opierających się na biotechnologii,
– przemysł zbrojeniowy,
– przemysł lotniczy oraz przemysł rakietowy, które obejmują produkcję takich elementów jak rakiety, statki kosmiczne, samoloty, a także inny niezbędny sprzęt,
– przemysł elektroniki użytkowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów elektronicznych codziennego użytku, takich jak na przykład komputery,
– przemysł elektroniki przemysłowej, dzięki któremu wytwarzane są produkty elektroniczne przeznaczone do wykorzystywania przemysłowego,
– przemysł środków transportu, który specjalizuje się w produkcji różnych środków transportu, takich jak na przykład samochody,
– przemysł precyzyjny, który związany jest z wytwarzaniem sprzętu medycznego, optycznego, a także urządzeń pomiarowych.

Czynniki lokalizacji przemysłu high tech

Przemysł high tech nie ma zastosowania w każdym miejscu, dlatego tak istotne są jego czynniki lokalizacji. Wśród najważniejszych czynników lokalizacji można wskazać w tym przypadku następujące:
– kapitał, co oznacza stosunkowo wysokie nakłady finansowe,
– możliwość współpracy z instytucjami badawczymi oraz uniwersytetami,
– dostępność infrastruktury komunikacyjnej,
– niski poziom zanieczyszczenia środowiska na danym obszarze,
– współpraca z firmami o podobnym profilu działalności.

Cechy przemysłu high tech

Przemysł high tech charakteryzuje się również pewnymi specyficznymi cechami, dzięki którym możliwe jest określenie jego specyfiki. Wśród głównych cech przemysłu high tech można wskazać następujące:
– krótka żywotność produktów,
– wysoki poziom zysków ze sprzedaży,
– wysoki poziom skomplikowania procesów produkcyjnych,
– wysokie parametry jakościowe produktów,
– wysokie kwalifikacje zatrudnianych pracowników,
– wysoki poziom kosztów produkcji.

OPALOWO

Udostępnij