kchwelding.pl

Blog o budownictwie i przemyśle

Poradnik

Perspektywy rynku światłowodów – prognozy i trendy na najbliższe lata

Perspektywy rynku światłowodów – prognozy i trendy na najbliższe lata

Jak w najbliższych latach kształtować się będzie rynek światłowodów? Czy w ogóle istnieje — biorąc pod uwagę jego dynamikę — jakakolwiek sensowna prognoza dotycząca jego rozwoju? Spróbujmy głębiej przypatrzeć się prognozowanym zmianom, jakie już teraz dotykają tego rynku i na ich podstawie przewidzieć, co w najbliższych latach może się w tym obszarze wydarzyć.

Światłowód a zmiany technologiczne

Nie można zaprzeczyć, że największe zmiany w przestrzeni rynku światłowodowego dotkną właśnie samych światłowodów. Naturalnie będą to zmiany przede wszystkim o charakterze stricte technicznym. Większość z nich dotyczyć będzie wzrostu przepustowości światłowodu, a także ewolucji technik przesyłu danych. Już teraz udało się uzyskać na jednym światłowodzie (dzięki odpowiedniej modulacji światła) szybkość transmisji danych rzędu 100 – 150 Tb/s. Te wartości będą oczywiście stale wzrastać, umożliwiając coraz szybszy transfer danych.

Zmiany strukturalne w obrębie sieci FTTH

Zmianom ulegną również same sieci światłowodowe, które z biegiem lat staną się normą w połączeniach telekomunikacyjnych. Osprzęt światłowodowy już za kilkanaście lat stanie się codziennością w polskich gospodarstwach domowych. Już teraz w zasięgu instalacji światłowodowych znajduje się co najmniej 6 milionów gospodarstw domowych, a liczba ta stale wzrasta. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:

  • szybkość i niezawodność połączenia,
  • odporność na zakłócenia ze strony pola elektromagnetycznego,
  • odporność na czynniki pogodowe,
  • bezpieczeństwo przesyłu danych,
  • trwałość struktury światłowodu,
  • niezawodność sieci światłowodowej,
  • niski ping, czyli ograniczone do minimum opóźnienia transmisyjne.

Zmiany w przestrzeni rynkowej i biznesowej

Z upływem lat również i branżę światłowodową (telekomunikacyjną) czekają poważne zmiany. Coraz większe znaczenie zyskują np. takie firmy jak Fujikura https://www.teleoptics.com.pl/, które dostarczają kompleksowe rozwiązania niezbędne podczas montażu sieci FTTH. To samo dotyczy zresztą usług, które realizowane są w obrębie branży. Już teraz wzrasta liczba przedsiębiorstw, które realizują kompleksowe usługi na rzecz firm specjalizujących się w budowie i zarządzaniu sieciami światłowodowymi. Przykładem są tu realizowane przez podmioty zewnętrzne pomiary sieci FTTH, dzięki którym nie tylko buduje się coraz szybsze sieci, ale też modernizuje (serwisuje) te, które już istnieją.

Telekomunikacyjna branża światłowodowa już teraz rozwija się bardzo szybko. Trend ten będzie wciąż przyspieszał, wraz z ciągłym udoskonalaniem samego światłowodu.

Udostępnij